ALLKIRJASTA PETITSIOON

0 inimest on allkirja andnud. Vajame veel 500 allkirja järgmise eesmärgini jõudmiseks.

0%

Iga päev lõigatakse Eestis keskmiselt 1600 vastsündinud põrsa saba tuimestust kasutamata ära. Sabu lõigatakse, et sead halbadest elutingimustest tekkinud stressist teiste sabu ei näriks. Rutiinne sabade lõikamine närimist ennetava meetmena on seadusega keelatud, kuid seda tehakse ikkagi.

Lahenduseks oleks anda liikumisruumi ja tegevust. Kui loomad tunnevad ennast hästi, siis nad ei hammusta teiste sabu ja seda pole vaja ära lõigata.

Põrsaste sabade lõikamine on julm praktika, mille tagajärjel sead tööstusfarmi ruumikitsikusse surutakse ja ei tagata neile vajalikke elutingimusi. Nende kannatused jäävad meie eest varjatuks. Üheskoos saame sellele julmusele lõpu teha.

Sead on tööstusfarmides nii stressis, et närivad teiste sigade sabu

Tal ei ole ruumi

Tal ei ole mitte midagi teha

Restpõrand teeb ta jalgadele haiget

Tema vigastusi ei ravita

Ta peab magama oma väljaheidete sees

Probleemi ülevaade

Eestis nagu ka ülejäänud Euroopas on sigade sabade rutiinne lõikamine seadusega keelatud, kuid Eesti tööstuslikus seakasvatuses on see sellegipoolest levinud praktika. Halvad pidamistingimused, ruumikitsikus ja stress ajendab sigu sulus üksteise sabu närima, põhjustades vigastusi ja haavu. Eesti lähinaabrid – Soome, Rootsi ja Leedu, samuti ka Norra ning Šveits on lõpetanud rutiinse sigade sabade lõikamise tänu sellele, et nad pakuvad loomadele piisavalt liikumisruumi, sobivamat toitu, tegevusvõimalusi ja piisavalt häid elutingimusi. Heades elutingimustes ei hakka sead stressist sabu närima – seega puudub vajadus sabade lõikamiseks. Ka Eestis kaoks vajadus sabade lõikamiseks, kui seatööstuses pakutaks sigadele paremaid elutingimusi.

Koostöös tarbijate ja seakasvatajatega tahame Eestis liikuda kõrgema heaoluga ja vähem tööstusliku seakasvatuse poole, kus loomade heaolu on tagatud ja loomadel on piisavalt liikumisruumi ja tegevusvõimalusi. Need ajad on möödas, kus tööstusfarmide ruumikitsikuses vaevlevate loomade heaolu tähelepanuta jääb – sead on tundevõimelised ja targad loomad ning nende elutingimused vajavad kiirelt parandamist.

Nähtamatud Loomad toob selle ulatusliku loomade vastase julmuse avalikkuseni, et saaksime üheskoos nõuda loomakaitseseaduse järgimist, sabade ebaseadusliku lõikamise lõpetamist ning sigadele elamisväärsete tingimuste pakkumist.

Kuidas kampaania sigu aitab?

Seatööstus on saanud oma julma tegevust segamatult jätkata, sest ebaseaduslik sabade lõikamine on pikalt olnud üldsuse eest varjatud. Nähtamatute Loomade sigade heaolukampaania on esimene avalik kampaania Eestis, mis sigade sabade lõikamise probleemi adresseerib. Sinu allkiri petitsioonil toob selle aastatepikkuse sigade vastase julmuse avalikkuse ette ning aitab selle lõpetada.

MTÜ Nähtamatud Loomad
Registrikood 80413845
info@nahtamatudloomad.ee